Obiective

• Prevenirea şi combaterea factorilor care generează dezavantajarea, marginalizarea şi excluderea socială a persoanelor cu cerinţe educative speciale şi familiilor acestora;
• Promovarea respectării demnităţii umane şi a drepturilor universale ale omului, eliminarea tuturor formelor de discriminare;
• Sensibilizarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la diversitatea specifică unei societăţi inclusive;
• Apărarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi întărirea principiului autodeterminării;
• Sustinerea şi promovarea dezvoltării institutiilor, organizaţiilor si resurselor umane care oferă servicii de asistenţă socială, educaţională şi psihopedagogică sau servicii de sprijin şi consiliere pentru persoanele cu cerinţe educative speciale şi familiile acestora, având ca finalitate asigurarea calităţii serviciilor oferite;
• Promovarea unor standarde ridicate de competenşă şi etică profesională în rândul specialiştilor care lucrează cu persoane cu cerinţe educative speciale şi familiile acestora;
• Facilitarea accesului profesioniştilor şi părinţilor la diferite forme de perfecţionare (formare continuă) pentru a răspunde mai bine nevoilor copiilor cu cerinţe educative speciale;
• Stimularea schimburilor de experienţă prin organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale naţionale si internaţionale.